Tonnys Turist Ture

Tonnys Turist Ture

Professor Tonny Trifolikom – udvikler af i IUFIU ”Institut for Udvikling af Ingenting for Fuld Udblæsning”
( …udvikling af værdifuldt ingenting)

der udvikles i øjeblikket på et mobilt turistkontor på instituttet.

Vi vil imødekomme behovet for personlig kontakt med et mobilt turist kontor, spækket med lokale råvarer, gamle postkort, en frimærkeautomat, et lille børnebibliotek, molbohistorier og information af uvis oprindelse.

Der lukkes stadig flere og flere posthuse og turistkontorer.Vi mærker et stort afsavn hos vores publikum og ser os nødsaget til at #nedfinde et mobilt turistkontor.

Tonnys Turist Ture er støttet af Smag og “Det Grænseløse Køkken” og vil blive at finde på landevejen i løbet af sommeren 2018.

# nedfinde = at genopfinde